تازه هانشست ها

کارگاه های آموزشی همایش توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر

به نام خدا

به مناسبت برگزاری نخستین همایش ملی توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر دو کارگاه آموزشی یک ساعته برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی استان در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. در این کارگاه ابتدا دکتر غلم‌رضا کاظمی‌دینان در مورد جایگاه روابط عمومی کارگاهی را برگزار کردند و پس از آن در زمان دوم دکتر اکبر عالمی در مورد نقش تصویر و رسانه های تصویری در حوزه ارتباطات کارگاهی را برگزار کردند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا